Všeobecné obchodní podmínky

LACHITA.EU, MALOOBCHODNÍ ZNAČKA SPOLEČNOSTI SHALOM WINES S.R.O.  Obchodní podmínky.

PŘED ZADÁNÍM OBJEDNÁVKY SI PROSÍM POZORNĚ PŘEČTĚTE TYTO PRODEJNÍ PODMÍNKY A USCHOVEJTE SI KOPII TĚCHTO PODMÍNEK A VAŠÍ OBJEDNÁVKY PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ. Tyto obchodní podmínky se vztahují na všechna vína nebo jiné zboží nebo služby dodávané společností Lachita.eu, maloobchodní značkou SHALOM WINES s.r.o. Wines vám („zákazník“ nebo „vy“).

Můžete nás kontaktovat telefonicky našemu týmu zákaznických služeb e-mailem na Lachita@lachita.cz.

Jak objednat
V Evropské unii je nezákonné prodávat nebo dodávat alkohol osobám mladším 18 let. Zadáním objednávky potvrzujete, že je vám alespoň 18 let.

Všichni účastníci akcí Lachita.eu, maloobchodní značky SHALOM WINES s.r.o.  musí být starší 18 let. V souladu s politikou společnosti pro ověřování věku a v souladu s licenčním právem Evropské unie mohou být účastníci požádáni o předložení fotografické identifikace s dokladem o věku. Pokud tak nemůžete učinit, může vám být odepřen vstup.

Můžete si objednat vína, lihoviny nebo jiné zboží nebo si objednat vstupenky na ochutnávky vín, večeře, naše služby vinařské školy nebo jiné služby různými způsoby uvedenými níže (pokud není uvedeno jinak). Máte právo takové objednávky zrušit, podrobnosti naleznete v odstavci „vrácení zboží / zrušení“ níže.

Objednávat můžete prostřednictvím:

Naše smlouva s vámi
Vaše objednávka je nabídkou ke koupi od nás. Mezi vámi a námi nebude uzavřena žádná smlouva jakéhokoli druhu, pokud a dokud nepřijmeme vaši objednávku a v případě vín a zboží, které vám mají být dodány, až vám zboží skutečně odešleme. Do té doby vám můžeme kdykoli odmítnout dodat zboží nebo služby bez udání důvodu. V okamžiku, kdy přijmeme vaši objednávku nebo v případě dodání zboží, kdy je zboží expedováno, bude uzavřena smlouva mezi vámi a námi.

Po přijetí Vaší objednávky (žádosti) na místo na některé z našich akcí se vstupenkou Vám zašleme vstupenky, které si musíte vzít s sebou. Žádáme zákazníky, aby s sebou nebrali děti ani domácí zvířata. Pokud tak učiníte, nemusíte být přijati.

Pokud nebudeme schopni vaši objednávku přijmout, budeme vás o tom informovat a nebudeme vám účtovat za zboží. Může to být způsobeno tím, že určité zboží není skladem, protože úvěrová reference, kterou jsme pro vás získali, nesplňuje naše minimální požadavky, protože jsme zjistili chybu v ceně nebo popisu zboží nebo protože nejsme schopni dodržet vámi stanovenou dodací lhůtu.

Popis a ceny
Popis a ceny splatné za položky nebo služby, které si objednáte, jsou uvedeny v našem ceníku, brožuře a/nebo na webových stránkách. Pokud jsme omylem podcenili položku nebo službu, nebudeme povinni vám tuto položku poskytnout za uvedenou cenu za předpokladu, že vás upozorníme před odesláním příslušné položky, nebo pokud neodesíláme položku, do 7 pracovních dnů od přijetí vaší objednávky a můžeme vaši objednávku zrušit za předpokladu, že vám vrátíme veškeré platby, které jste provedli. Můžete souhlasit s tím, že zaplatíte správnou cenu, v takovém případě budeme pokračovat ve vaší objednávce. V případě, že vám byla za položku přeúčtována nadměrná částka, bude vám vrácen plný rozdíl.

Vyhrazujeme si právo na změnu našich cen. Podívejte se prosím na aktuální ceník nebo na naše webové stránky. Vezměte prosím na vědomí, že ceny uvedené v nejnovějším ceníku nebo na našich webových stránkách nahrazují veškeré ceny uvedené v těchto podmínkách, pokud se liší.

Pokud není uvedeno jinak, ceny uvedené u vín jsou uvedeny za láhev a případ a zahrnují DPH v aktuální sazbě.

Ceny podléhají kolísání měny a trhu, změnám cla a DPH, jakož i neprodaným zásobám. Cena láhve ukazuje slevu, která je k dispozici při nákupu vína nemíchanou skříní. Pokud je uvedena jakákoli jiná měna, podléhá kolísání měny a je pouze orientační.

Jak platit
Přijímáme karty Maestro, Visa, Mastercard, American Express, PayPal nebo Bitpay. Objednávky mohou být zpožděny převody peněz nebo autorizací kreditní karty, které nejsou potvrzeny příslušnými bankami. Vezměte prosím na vědomí, že je odpovědností zákazníka kontaktovat vaši banku, aby tento proces urychlil, pokud je objednávka naléhavě vyžadována. Kreditní karty jsou vždy účtovány v českých korunách, EUR, £ nebo USD. Vezměte prosím na vědomí, že platba bude provedena v plné výši při objednání. Vyčkejte prosím 7 dní na zúčtování šeků a objednávku nezpracujeme, dokud neobdržíme zúčtované prostředky, pokud není výslovně písemně dohodnuto jinak.

Platební podmínky a neplacení

Standardní platební podmínky: Naší standardní zásadou je zpracovat platbu v okamžiku objednávky. V některých případech to nemusí být vyžadováno, například když zákazníci Sklepního plánu nakupují v rámci svého tříměsíčního kreditu Sklepní plán, nebo pro objednávky nabídek Fine Wine, nebo když schválený způsob platby nebyl zaregistrován. V takových případech potvrdíme objednávky zákazníka na přidělení vína a poté požádáme o platbu do sedmi dnů bankovním převodem nebo platební kartou. Pokud platba nebude přijata, vyhrazujeme si právo zrušit přidělení.

Příležitostně nabízíme zákazníkům úvěrové podmínky. Pokud byste o tom chtěli diskutovat, obraťte se na svého account manažera nebo kontaktujte zákaznický servis na Lachita@lachita.cz

Registrace výchozí platební karty: Pro co nejjednodušší platbu doporučujeme zákazníkům, aby si u nás zaregistrovali výchozí platební kartu. To lze provést přihlášením k online účtu a kliknutím na své platební údaje. Pokud jste se nikdy nepřihlásili ke svému online účtu, stačí kliknout na odkaz „Zapomenuté heslo“ a nastavit si vlastní heslo.

S vaším svolením můžeme automaticky strhnout částku z vaší výchozí karty, a to buď v okamžiku, nebo krátce po potvrzení vašeho přidělení. Pokud byste chtěli, abychom tak učinili, požadujeme váš souhlas, který můžete udělit e-mailem Lachita@lachita.cz. V tomto e-mailu prosím neuvádějte údaje o své kreditní kartě.

Opožděná platba: Pokud platba nebude přijata do požadovaného data splatnosti, můžeme účtovat úrok z částky po splatnosti v roční sazbě 5% nad základní úvěrovou sazbou Bank of England. Tento úrok narůstá denně ode dne splatnosti až do data skutečné platby (ve zúčtovaných fondech) částky po splatnosti, ať už před rozhodnutím nebo po něm. Na požádání je zákazník povinen nám zaplatit úroky spolu s dalšími vzniklými poplatky za vymáhání pohledávek a částkou po splatnosti.

Vymáhání pohledávek v případě nezaplacení: Aniž by bylo omezeno naše právo kdykoli získat od zákazníka jakoukoli dlužnou částku, můžeme podle vlastního uvážení vyvolat náš proces vymáhání pohledávek následujícím způsobem:

  • Zákazník bude kontaktován e-mailem, dopisem nebo telefonicky a platba musí být dohodnuta okamžitě. V tuto chvíli bude oznámeno, že při příštím kontaktu pro platbu bude účtován administrativní poplatek.
  • Pokud po 60 dnech od data vystavení faktury zůstane dluh neuhrazen, bude na účet zákazníka účtován administrativní poplatek.
  • Pokud dluh zůstane neuhrazen do 90 dnů od data vystavení faktury, bude na účet zákazníka účtován další administrativní poplatek.
  • Vyhrazujeme si právo provést jakékoli další nebo jiné způsoby vymáhání pohledávky, včetně zahájení řízení.
  • Upřednostňovaným způsobem platby po splatnosti je debetní karta nebo bankovní převod. Přijímáme také kreditní karty, ale můžeme účtovat příplatek na pokrytí manipulačních a administrativních nákladů následovně: Mastercard/Visa 2 % z celkové faktury včetně DPH a American Express 2,6 % z celkové faktury včetně DPH.

Vymáhání dlužné částky ze soukromé rezervy zákazníka: Pokud má zákazník soukromý rezervní účet a existuje částka, která nám dluží, použijí se ustanovení uvedená v odstavci „neplacení“ v části „Soukromé rezervy zákazníka“ níže, což nám umožní získat dlužnou částku z prodeje vín zákazníka.

Dárkové poukazy

Dárkové poukazy lze uplatnit prostřednictvím zásilkových a telefonických objednávkových služeb a prostřednictvím Lachita.eu maloobchodní značky SHALOM WINES s.r.o.  Wines na adrese www.shalomwines.com/.

Při uplatnění dárkových poukazů na Lachita.eu nebo prostřednictvím maloobchodní značky SHALOM WINES s.r.o.  telefonicky objednávkové služby, budete vyzváni k zadání kódu pod stíracím panelem na přední straně dárkového poukazu. Ujistěte se, že neodstraňujete stříbrný panel, dokud k tomu nebudete vyzváni, protože by to mohlo zneplatnit poukaz.

Při uplatnění dárkových poukazů v Lachita.eu, prodejnách značky Retail by SHALOM WINES s.r.o. nebo prostřednictvím naší zásilkové služby musí být stírací panel neporušený a nesmí být odstraněn.

Dárkové poukazy na vína Lachita.eu, maloobchodní značka SHALOM WINES s.r.o. lze vyměnit za zboží uvedené společností Lachita.eu, maloobchodní značkou společnosti SHALOM WINES s.r.o.  Pokud je cena zboží nižší než hodnota dárkového poukazu, bude rozdíl připsán na Winesaccount zákazníka Lachita.eu, maloobchodní značky SHALOM WINES s.r.o. V případě, že zákazník ještě nemá Winesaccount Lachita.eu, maloobchodní značky SHALOM WINES s.r.o., bude vytvořen účet a rozdíl bude připsán na nový účet.

  • Dárkové poukazy nelze použít k proplacení dluhů na předchozích objednávkách nebo na účtech vedených u Lachita.eu, maloobchodní značky SHALOM WINES s.r.o.  Wines, nebo některé z jejích přidružených společností.
  • Dárkové poukazy nelze směnit za hotovost ani kredit.
  • Poškozené nebo poškozené dárkové poukazy nelze uplatnit ani vrátit. Jakmile je se stíracím panelem manipulováno nebo je odstraněn, dárkový poukaz již nelze uplatnit.

Doručení

Služby standardního a specifikovaného data: Objednávky v hodnotě 200 EUR nebo více (na dodací adresu) jsou doručovány zdarma po celé EU pro dodávky se standardním a stanoveným datem. Obvykle dodáváme od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin do 5 pracovních dnů od obdržení objednávky. Nabízíme donáškovou službu pro objednávky nižší než 200 EUR (bez poplatku za doručení a/nebo nákupu degustačních vstupenek, dárkových poukazů a vín zakoupených en primeur nebo na bonbon); to je zpoplatněno částkou 17,50 EUR za dodací adresu pro dodávky standardní a specifikované datum v rámci EU. Vstupenky na Lachita.eu, maloobchodní značku SHALOM WINES s.r.o.  Vinařské akce jsou doručovány poštou zdarma.

Prémiové služby (následující den, sobota, před 10:00): Nabízíme doručení do 12:00 následující pracovní den (pondělí až pátek) za předpokladu, že obdržíme vaši objednávku do 12:00. Tato služba je nabízena za poplatek 99,50 EUR za doručovací adresu, bez ohledu na hodnotu vaší objednávky. Nabízíme také sobotní doručení za poplatek 112,50 EUR za doručovací adresu, bez ohledu na hodnotu vaší objednávky – ujistěte se, že vaše objednávka dorazí k nám do 18:00 předchozího čtvrtka. Kromě toho nabízíme doručovací službu Pre-10am (pondělí až pátek) za poplatek EUR 115.00 za doručovací adresu, bez ohledu na hodnotu vaší objednávky. Nemůžeme zaručit ranní doručení, pokud není specifikováno doručení před 10:00. Skladem v našich českých prodejnách je možné doručit do výše 15,00 EUR za doručovací adresu. Vyhrazujeme si právo účtovat poplatky za opětovné doručení objednávek, které nebyly dokončeny z důvodu nesprávných informací o adrese poskytnutých zákazníkem nebo pokud zákazník není k dispozici nebo není přítomen, aby převzal dodávku.

I když vynaložíme veškeré úsilí, abychom dodali veškeré vaše zboží v dohodnutém čase, neneseme odpovědnost, pokud tak neučiníme částečně nebo zcela kvůli okolnostem mimo naši kontrolu.

Vinařský klub
Podrobné  informace o ceně a popis dostupných druhů vín naleznete v www.lachita.eu. Pro vstup do služby Wine Club budete požádáni o registraci. Při registraci budete požádáni, abyste uvedli typ případu a požadovaný počet případů. Vaše registrace bude považována za trvalou objednávku těchto vín, která bude dodávána každé 2 měsíce, dokud nezrušíte své členství nebo nás jinak neinformujete. Prosím, vyčkejte 30 dní předem, pokud chcete zrušit své členství nebo provést trvalé změny v požadavcích vašeho případu. Lachita.eu, maloobchodní značka společnosti SHALOM WINES s.r.o.  Wines si vyhrazuje právo vybrat, která vína vám budou zaslána.

Taste of Wine Club

Nabídku Taste of Wine Club je možné zakoupit od čtvrtka 1. března do poledne v pátek 23. března. Členství je šestiměsíční předplatné, které zahrnuje tři dodávky během této doby (každý druhý měsíc; březen, květen a červenec). Skříně se skládají ze šesti lahví a tištěných degustačních poznámek, které předem vybral náš tým Wine Clubu. Platba probíhá prostřednictvím inkasa ve výši 100,0 EUR měsíčně po dobu šesti měsíců. Členství končí po šesti měsících a poté vám nebude účtováno žádné inkaso. Máte nárok na všechny výhody, které získá řádný člen Wine Clubu, s výjimkou Uvítacího balíčku, který získáte, pokud se zaregistrujete do hlavního Wine Clubu po skončení zkušební doby. V ceně pouzdra je zahrnuto i doručení zdarma.

Veškeré nákupy vín a lihovin a dalšího zboží a služeb od Lachita.eu, maloobchodní značky společnosti SHALOM WINES s.r.o. Vína podléhají standardním prodejním podmínkám  Lachita.eu, maloobchodní značky společnosti SHALOM WINES s.r.o. a dalším podmínkám uvedeným na našich webových stránkách. Můžete mít právo zrušit jakoukoli objednávku. Další podrobnosti naleznete ve standardních obchodních podmínkách.

Záruka kvality a politika

Jsme odhodláni poskytovat našim zákazníkům nepřekonatelnou úroveň služeb a jsme stejně odhodláni zajistit, abychom poskytovali bezpečný a legální produkt. Pokud je víno korkové nebo vadné, nabídneme v první řadě náhradní láhev; nebo pokud nejsme schopni nahradit láhev z našich zásob, nabídneme kredit k reprodukční hodnotě vína. Požádáme o vrácení dotyčné láhve. Mnoho vín se prodává k pití mladých, proto nabízíme jednoduchého průvodce pitím, který vám pomůže objasnit optimální dobu pití všech našich vín. Pokud bylo víno uchováváno příliš dlouho nebo skladováno nevhodně, nemusíme být schopni nabídnout náhradu. Pokud se domníváte, že víno je vadné, kontaktujte nás na Lachita@lachita.eu nebo nám napište na Lachita@lachita.cz  a my rádi zajistíme odběr a testování vína.

Pokud nám jsou vína předkládána ke koupi společností Lachita.eu, maloobchodní značka společnosti SHALOM WINES s.r.o.  Vína naleznete v Lachita.eu, maloobchodní značce společnosti SHALOM WINES s.r.o. „Pokyny pro kontrolu.

Příjem zboží
Dodávky by měly být podepsány jako „Nekontrolováno“ a měli byste co nejdříve zkontrolovat zboží a okamžitě nás informovat o rozbití nebo nedostatku vína. Nejsme schopni zaručit úvěr nebo náhradu, pokud nebudeme informováni do 14 dnů od doručení objednávky. Vezměte prosím na vědomí, že objednávky s více případy se mohou oddělit. Pokud neobdržíte zůstatek objednávky do 3 pracovních dnů od první dodávky, kontaktujte nás. Standardní dodávky ve Velké Británii by měly vždy dorazit do 5 pracovních dnů od data objednávky. Pokud nebudete v době doručení na doručovací adrese a přejete si, abychom vaši objednávku nechali na bezpečném místě, informujte nás prosím. Litujeme, že ani my, ani naši dopravci nemůžeme přijmout odpovědnost za případné následné ztráty nebo škody, které vzniknou po opuštění zásilky. Kontaktujte nás na  Lachita@lachita.eu  nebo e-mailem Lachita@lachita.cz

Náhrady/dostupnost
Všechna vína a lihoviny a další zboží závisí na dostupnosti. Při výběru vín či jiného zboží z našeho ceníku se snažíme, aby zůstaly dostupné po celou dobu životnosti seznamu. Některé položky však nevyhnutelně vypadnou na sklad, a proto si vyhrazujeme právo vybrat a dodat vám náhradu (stejné nebo vyšší hodnoty) za víno, které jste si objednali, abychom se vyhnuli zpoždění při doručení objednávek. Pokud nejsme schopni dodat konkrétní položku nebo neposkytneme náhradu, nebudeme vůči vám odpovědní, s výjimkou zajištění, že vám za tuto položku nebude účtován poplatek.

Vlastnictví
Všechna objednaná vína a lihoviny nebo jiné zboží zůstávají majetkem společnosti Lachita.eu, maloobchodní značky společnosti SHALOM WINES s.r.o.  Wines nebo jejích společníků až do úplného zaplacení. Vlastnické právo ke zboží nepřejde na zákazníka, dokud neobdržíme platbu v plné výši (v hotovosti nebo zúčtovaných finančních prostředcích) za toto zboží a jakékoli jiné zboží, které jsme vám dodali a za které se platba stala splatnou.

Zboží se stane vaší odpovědností od okamžiku, kdy zboží doručíme na adresu, kterou jste nám uvedli, nebo kdy si je od nás vyzvednete vy / dopravce.

Exportní objednávky
Dodáváme do velkého počtu zemí po celém světě pomocí sítě zkušených přepravců vína. Vývozní objednávky podléhají minimální hodnotě EUR 200 (bez poplatků za doručení) na dodací adresu. Zámořské objednávky mohou podléhat dovozním daním v zemi určení, za které je příjemce odpovědný, pokud není zaplacen předem v době zadání objednávky. Všechny zámořské objednávky budou znovu zabaleny do vývozních kartonů pro bezpečný tranzit; Můžeme být schopni zajistit odeslání originálních případů, pokud je to požadováno při zadání objednávky. Kontaktujte nás prosím na  Lachita@lachita.eu  nebo e-mailové Lachita@lachita.cz pro další podrobnosti a poplatky za doručení.

Vrácení zboží/zrušení objednávky
S výhradou konkrétních ustanovení o zrušení níže ve vztahu ke konkrétním službám mohou být objednávky zboží (které mají být dodány) zrušeny do 14 pracovních dnů od převzetí zboží. Plná náhrada bude nabídnuta za předpokladu, že zboží zůstane v dobrém stavu a že žádost o zrušení bude obdržena písemně. Můžete nám sdělit, že chcete zrušit svou objednávku, e-mailem na Lachita@lachita.cz. Jakákoli zrušená objednávka bude vrácena co nejdříve, obvykle do týdne, ale v každém případě do 30 dnů. Poplatek ve výši 10 liber za sbírky bude splatný ve Velké Británii. Pokud byla objednávka exportována, po zrušení bude zákazník odpovědný za všechny vzniklé poplatky za doručení a příslušné daně budou také účtovány zpět zákazníkovi. Pokud vrácená vína nejsou považována za prodejná, bude účtován také poplatek za opětovné doručení. Kontaktujte nás na Lachita@lachita.eu  nebo e-mailové Lachita@lachita.cz.

Vaše právo na ukončení smlouvy
Smlouvu s námi můžete ukončit zrušením objednávky (viz výše), pokud je produkt, který jste zakoupili, vadný (v takovém případě můžete mít nárok na vrácení peněz) nebo kvůli něčemu, co jsme udělali nebo vám řekli, co uděláme. Je možné, že jsme vás informovali o nadcházející změně těchto podmínek nebo jakýchkoli konkrétních podmínek, kterými se řídí váš nákup a s nimiž nesouhlasíte; nebo pokud jsme vás informovali o chybě v ceně nebo popisu zboží, které jste si objednali a nechcete pokračovat. Viz „Vrácení zboží/storno“ pro více informací o tom, jak storno.

Příležitostně a na základě vlastního uvážení jsme připraveni nabídnout vám službu zprostředkování vína, kde budeme hledat kupující třetích stran pro vaše víno. Pokud se dohodneme na prodeji vašeho vína třetí straně, odkoupíme vaše víno od vás a poté jej prodáme třetí straně. Náš nákup od Vás bude podmíněn tím, že třetí strana zakoupí a dokončí nákup vína od Lachita.eu, maloobchodní značky SHALOM WINES s.r.o.  Vína.

Souhlasem s podmínkami Lachita.eu, obchodní značky společnosti SHALOM WINES s.r.o., povolujete a udělujete Lachita.eu, maloobchodní značku společnosti SHALOM WINES s.r.o.  Vína mají dvoutýdenní exkluzivitu na nabízení vína k obecnému prodeji. Domluvíme se na ceně, kterou vám za víno zaplatíme. Pokud prodáme víno třetí straně během dvoutýdenního období exkluzivity, bude se mít za to, že náš nákup od vás proběhl bezprostředně před naším prodejem a dohodnutá částka, která je vám splatná, bude zaplacena do 20 pracovních dnů od obdržení výtěžku z našeho prodeje třetí straně. Pokud víno nebude prodáno do dvou týdnů, Lachita.eu, bude Vás kontaktovat maloobchodní značka SHALOM WINES s.r.o.  Wines za účelem projednání prodloužení období, úpravy ceny, vrácení vína k Vám nebo uskladnění vína.

Nákup a další prodej Vašich vín je podmíněn jejich bezpečným převzetím (na Vaše náklady) na Lachita.eu, maloobchodní značku SHALOM WINES s.r.o.  Vinařské provozovny a že stav vín je dle názoru Lachita.eu maloobchodní značkou SHALOM WINES s.r.o.  Vína, jak bylo dohodnuto a vhodné k dalšímu prodeji. Typicky, pokud nabízíte vína pro broking z venku Lachita.eu, maloobchodní značka SHALOM WINES s.r.o. skladovací zařízení, pak vína musí být v originálním dřevěném obalu (OWC) a v dobrém stavu. Zprostředkovatelská služba se vztahuje pouze na víno podle obalu, nikoli na jednotlivé lahve. Nevztahuje se na smíšený případ, není-li výslovně dohodnuto jinak. Můžeme zavést další podmínky týkající se makléřských služeb, které vám budou v té době sděleny.

V případě, že kupující zruší kupní smlouvu (pokud mu to zákon umožňuje), máme možnost odstoupit od vás od smlouvy o koupi vína, a to písemným oznámením (včetně e-mailu). Pokud kupující zadrží platbu a zboží má být vráceno (buď kupujícím, nebo na vaši žádost před prodejem, nebo pokud vína nemohou být prodána nebo je smlouva zrušena), bude přeprava vína k vám na vaše náklady pomocí standardních dodacích poplatků Lachita.eu maloobchodní značky společnosti SHALOM WINES s.r.o.

Vstupenky na ochutnávku vín a večeře
V případě zrušení ze strany zákazníka budou vráceny peníze v plné výši pouze v případě, že budeme informováni nejméně 28 dní před datem události. Peníze budou vráceny pouze po uplynutí této doby, pokud budeme schopni vaše vstupenky znovu prodat.

Všichni účastníci akcí Lachita.eu, maloobchodní značky SHALOM WINES s.r.o., musí být starší 18 let. V souladu se zásadami ověřování věku Lachita.eu, maloobchodní značky společnosti SHALOM WINES s.r.o. a v souladu s licenčním právem Spojeného království a USA, mohou být účastníci požádáni o předložení fotografické identifikace s dokladem o věku.

Vinařská škola
V případě zrušení ze strany zákazníka budou plné náhrady poskytnuty pouze v případě, že budeme informováni nejméně 8 týdnů před datem prvního zasedání. Peníze budou vráceny pouze po uplynutí této doby, pokud budeme schopni vaše místo znovu prodat.

Prodej nebo vrácení
Veškeré objednávky prodeje nebo vrácení musí obsahovat víno a šampaňské v minimální hodnotě 300 EUR. Lze vrátit maximálně 20 % původního množství objednávky. Veškeré vrácené zboží musí být v znovu prodejném stavu, jinak nebude poskytnut žádný dobropis. Na všechny objednávky prodeje nebo vrácení se vztahuje poplatek ve výši 10 EUR za objednávku.

Sklo, doplňky a knihy
Je nám líto, že sklenice, doplňky a knihy nelze zasílat na zahraniční adresy. Pro více informací nás prosím kontaktujte na Lachita@lachita.eu  nebo e-mailové Lachita@lachita.cz.

Výměna dárků
Jsme schopni přijímat vrácené dárky a zajistit vrácení peněz pouze tam, kde o to kupující požádá s dokladem o příslušném prodeji. Na žádost příjemce daru nejsme schopni vyměnit dárky, s výjimkou případů kontroly kvality. Nejsme schopni nabídnout úvěr příjemci daru.

Zásady ochrany osobních údajů
Vezměte prosím na vědomí, že v určitých případech můžeme provést kontrolu bonity zákazníků; to bude považováno za zcela důvěrné. Případně, pokud se zaregistrujete k některým z našich služeb, budeme shromažďovat informace o vás, abychom vám mohli tyto služby poskytovat. Máte právo na přístup ke všem informacím, které o vás máme. Chcete-li se o to dozvědět nebo získat další informace o našich zásadách ochrany osobních údajů, navštivte naše webové stránky na adrese www.shalomwines.com/about/privacy nebo napište na adresu: Lachita.eu, maloobchodní značka společnosti SHALOM WINES s.r.o., T.G. Masaryka 859/18, 360 01 KARLOVY VARY, Česká republika

Abychom zajistili, že vaše kreditní, debetní nebo platební karta není používána bez vašeho souhlasu, ověříme jméno, adresu a další osobní údaje, které jste poskytli během procesu objednávky, proti příslušným databázím třetích stran. Přijetím těchto podmínek souhlasíte s prováděním takových kontrol. Při provádění těchto kontrol mohou být osobní údaje, které jste poskytli, sděleny registrované agentuře pro hodnocení úvěruschopnosti, která může tyto informace zaznamenávat. Můžete si být jisti, že se tak děje pouze za účelem potvrzení vaší totožnosti, že je provedena kontrola bonity a že váš úvěrový rating nebude ovlivněn. S veškerými informacemi, které poskytnete, bude zacházeno bezpečně a přísně v souladu se zákony EU o ochraně údajů.

Veškeré informace odhalené prostřednictvím takových kontrol použijeme v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů, i když můžeme jakékoli informace, které se zdají být podvodné nebo nezákonné, předat příslušným třetím stranám, jako je policie nebo jiné donucovací orgány, banky nebo společnosti vydávající kreditní karty, které mohou být vhodné.

Omezení odpovědnosti: Lachita.eu, maloobchodní značka společnosti SHALOM WINES s.r.o.  Vína nenesou odpovědnost za ztrátu kondice nebo pokles tržní hodnoty v důsledku přírodních procesů, úbytku nebo příliš dlouhého sklepení.

Oprávněné třetí strany: Bez ohledu na to, zda byla vína ve vaší rezervaci zakoupena pro třetí stranu nebo zda je vlastnictví skutečně nebo skutečně převedeno na tuto třetí stranu (ať už s vámi spřízněná nebo ne) a bez ohledu na to, zda jsme o tom byli informováni, vy a pouze vy budete naším klientem ve vztahu k vašim rezervám a ponesete výhradní odpovědnost za všechny platby a za poskytnutí všech pokynů týkajících se Rezerva. Tímto souhlasíte s tím, že nás odškodníte za veškerou odpovědnost, ztráty, výdaje a náklady vyplývající z jakéhokoli nároku jakékoli povahy vzneseného těmito třetími stranami a vzniklých nám při výkonu našeho práva na prodej nebo nakládání s nimi, nebo odmítnutí jednat podle pokynů těchto třetích stran nebo jinak.

Alergeny

Informace o alergenech jsou k dispozici na vyžádání; obraťte se na náš tým zákaznických služeb a požádejte o pomoc zavoláním na  Lachita@lachita.eu  nebo e-mailem Lachita@lachita.cz.
Rozhodné právo
Tyto podmínky podléhají zákonům České republiky. Případné neshody se budeme snažit vyřešit rychle a efektivně. Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým řešíme případné neshody a chcete se obrátit na soud, musíte tak učinit u soudů v České republice.

Nic v těchto podmínkách neomezuje ani nevylučuje vaše zákonná práva jako spotřebitele. Tyto podmínky se týkají změn – nejnovější verzi naleznete na našich webových stránkách https://lachita.cz/ nebo nás kontaktujte na Lachita@lachita.cz.

Kontaktujte nás:

Lachita@lachita.cz

Je Vám 18 a více let?

Abyste mohli vstoupit na tento web, musíte splňovat věk stanovený zákonem.