Zásady ochrany osobních údajů

LACHITA.EU, MALOOBCHODNÍ ZNAČKA SPOLEČNOSTI SHALOM WINES S. R. O.  Zásady ochrany osobních údajů

Lachita.eu, maloobchodní značka společnosti SHALOM WINES s. r. o.  Wines respektuje vaše soukromí a chrání vaše osobní údaje. Následující informace popisují, jak shromažďujeme a používáme údaje. Množství informací, které Lachita.eu, maloobchodní značka společnosti SHALOM WINES s. r. o.  shromažďuje a to, jak je používá, závisí na vašem vztahu s Lachita.eu, maloobchodní značkou společnosti SHALOM WINES s. r. o.  a o tom, jakou službu používáte, takže některé z níže uvedených částí pro vás nemusí být relevantní.

 • Zásady ochrany osobních údajů / Oznámení o ochraně osobních údajů
 • Jaké informace Lachita.eu, maloobchodní značka společnosti SHALOM WINES s. r. o.  sbírá o mně?
 • Proč Lachita.eu, maloobchodní značka společnosti SHALOM WINES s. r. o.  potřebujete mé informace?
 • K čemu používáte mé informace?
 • Mohu se odhlásit z odběru sdělení od Lachita.eu, maloobchodní značky společnosti SHALOM WINES s. r. o. ?
 • Jak vymažu své osobní údaje z Lachita.eu, maloobchodní značky SHALOM WINES s. r. o.  a jaké jsou důsledky?
 • Po jakou dobu má Lachita.eu, maloobchodní značka společnosti SHALOM WINES s. r. o.  mé informace zachované?
 • Jak se informace ukládají?
 • Používá Lachita.eu, maloobchodní značka společnosti SHALOM WINES s. r. o.  soubory cookie ke shromažďování informací?
 • Jak mohu kontaktovat Lachita.eu, maloobchodní značku společnosti SHALOM WINES s. r. o.  pokud mám dotazy týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů?
 • Jaké osobní údaje uchováváme a proč?
 • Jak používáme vaše informace?
 • S kým sdílíme vaše informace?
 • Jak dlouho vaše údaje uchováváme?
 • Proč potřebujeme vaše údaje uchovávat?
 • Vaše práva týkající se našeho používání vašich osobních údajů
 • Soubory cookie a softwaroví agenti
 • Kontaktování vás prostřednictvím e-mailových upozornění, oznámení a zpravodajů
 • Zachycení e-mailů
 • Bezpečnost
 • Co když se toto oznámení o ochraně osobních údajů změní?
 • Otázky
  Zásady ochrany osobních údajů / Oznámení o ochraně osobních údajů
  Lachita.eu, maloobchodní značka společnosti SHALOM WINES s. r. o.  respektuje vaše soukromí a snaží se chránit vaše osobní údaje. Následující informace popisují, jak shromažďujeme a používáme údaje. Množství informací, které Lachita.eu, maloobchodní značka společnosti SHALOM WINES s. r. o.  sbírá, jak je používá, závisí na vašem vztahu k Lachita.eu, maloobchodní značce SHALOM WINES s. r. o.  a o tom, jakou službu používáte, takže některé z níže uvedených částí pro vás nemusí být relevantní.
 • Množství informací, které o vás uchováváme, omezujeme na minimum.
 • Vaše údaje používáme k tomu, abychom odpověděli na vaše dotazy týkající se našich služeb (právním základem je „oprávněný zájem“) a abychom vám poskytli naše služby (zákonným základem je „smlouva“).
 • Vaše údaje vymažeme, když již nejsou potřebné.
 • K ochraně vašich osobních údajů uplatňujeme vhodné bezpečnostní postupy.

Rádi zodpovíme jakékoli vaše dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů. Napište nám na Lachita@lachita.cz. Doufáme, že níže odpovíme na některé z nejčastěji kladených otázek týkajících se našich zásad ochrany osobních údajů. Pro další informace si prosím přečtěte naše Zásady ochrany osobních údajů v plném znění.

Jaké informace Lachita.eu, maloobchodní značka společnosti SHALOM WINES s. r. o.  sbírá o mně?  
Můžeme shromažďovat některé (nebo všechny) z následujících: vaše jméno, telefonní číslo, e-mailovou adresu, IP adresu, sociální identifikátory (například věk, pohlaví, socioekonomický status), údaje poskytované soubory cookie a jinými podobnými technologiemi, funkční údaje, jako jsou registrační a systémové údaje, jakož i další údaje o používání – například historii nákupů, kontaktní oprávnění, produktové preference, víno u nás uskladněné nebo informace o Vaší účasti na některé z našich akcí.

Proč Lachita.eu, maloobchodní značka společnosti SHALOM WINES s. r. o.  potřebuje mé informace?
Vaše údaje používáme k tomu, abychom mohli poskytovat co nejlepší zkušenosti s našimi produkty a službami, což zahrnuje používání údajů ke zlepšení (a tam, kde je to možné, personalizaci) vašich zkušeností. Vaše údaje používáme ke komunikaci s vámi, například k informování o nových produktech nebo službách, zabezpečení a dalších typech aktualizací. Údaje používáme také k plnění smluv, k zasílání zakoupeného zboží, faktur a inkasu plateb.

K čemu používáte mé informace?
Údaje používáme k následujícím účelům:

 • Ke zlepšení vašich zkušeností s našimi produkty a službami
 • Zlepšování a vývoj produktů
 • Zákaznická podpora
 • Zabezpečení, bezpečnost a řešení sporů
 • Komunikace a marketing
 • Plnění smluv a inkaso plateb

Mohu se odhlásit z odběru sdělení od Lachita.eu, maloobchodní značky společnosti SHALOM WINES s. r. o. ?
Ano, můžete se kdykoli odhlásit z přijímání komunikace od nás přihlášením ke svému účtu a odhlášením nebo kontaktováním nás na Lachita@lachita.cz. V tomto ohledu budeme respektovat vaše práva podle GDPR, může to však mít vliv na kvalitu služeb, které od nás dostáváte, nebo nám to může zabránit v poskytování služby.

Jak vymažu své osobní údaje z Lachita.eu, maloobchodní značky SHALOM WINES s. r. o.  A jaké jsou důsledky?  
Můžete poslat e-mail na Lachita@lachita.eu nebo kontaktovat náš tým zákaznických služeb a požádat o vymazání vašich údajů. Upozorňujeme však, že odstraněním vašich osobních údajů můžete ovlivnit službu, kterou vám můžeme poskytnout. Údaje, které jsou potřebné k plnění smlouvy, nevymažeme, dokud nebude tato smlouva dokončena nebo pokud nebudeme souhlasit s ukončením smlouvy. Budeme vás informovat, pokud vymazání vašich údajů ovlivní naši schopnost plnit smlouvu v případě, že to ovlivní vaše rozhodnutí.

Po jakou dobu má Lachita.eu, maloobchodní značka společnosti SHALOM WINES s. r. o.  mé informace zachované?
Osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je to nezbytné pro poskytování služeb a produktů, pro splnění transakcí, o které jste požádali, nebo pro jiné nezbytné účely (například dodržování našich právních povinností, řešení sporů a plnění našich dohod). Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu minimálně šesti let od vaší poslední transakce s námi, pokud nebudeme mít legitimní nebo smluvní důvod nebo zákonnou povinnost je poté uchovávat, například byste mohli držet zásoby v našich sklepích.

Jak se informace ukládají? 
Zavázali jsme se chránit bezpečnost vašich osobních údajů. Údaje ukládáme na mnoha místech v závislosti na našich požadavcích na přístup a používání. Používáme celou řadu bezpečnostních technologií a postupů, které pomáhají chránit vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním. Například ukládáme osobní údaje, které poskytnete, v cloudových nebo počítačových systémech, které mají omezený přístup a jsou v kontrolovaných prostorách. Pokud je potřeba přenášet data přes internet, je chráněna šifrováním nebo hesly. Pokud je to možné, vyhýbáme se uchovávání papírových záznamů osobních údajů.

Používá Lachita.eu, maloobchodní značka společnosti SHALOM WINES s. r. o.  soubory cookie ke shromažďování informací?

Při návštěvě našich webových stránek můžeme používat soubory cookie. Návštěvou našich webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookie a podobných technologií pro účely popsané v našich zásadách ochrany osobních údajů. To nám pomáhá poskytovat vám nejlepší zkušenosti a umožňuje, aby určité části našich webových stránek fungovaly správně. Pokud se vás to týká, můžete upravit nastavení prohlížeče nebo zařízení tak, aby nepřijímaly soubory cookie a podobné technologie.

Jak mohu kontaktovat Lachita.eu, maloobchodní značku společnosti SHALOM WINES s. r. o.  pokud mám dotazy týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů?  
Máte-li jakékoli dotazy týkající se používání vašich osobních údajů, zašlete nám e-mail na adresu Lachita@lachita.cz se slovy „osobní údaje“ v předmětu.

Jaké osobní údaje uchováváme a proč?
Když nás kontaktujete s dotazem, použijeme k odpovědi vaše jméno a kontaktní údaje. Tyto informace pak použijeme ke komunikaci s vámi během poskytování našich služeb. Shromažďujeme a aktualizujeme informace o uživatelích našich služeb. Tyto informace můžeme získat prostřednictvím přímého kontaktu s vámi, od třetích stran, jako jsou jiní uživatelé, kteří vás na nás odkazují, nebo automaticky prostřednictvím vašeho využívání našich služeb.

Tyto informace mohou zahrnovat vaše kontaktní údaje, registrační a platební údaje, problémy s podporou, podrobnosti týkající se účasti na akcích, losování nebo průzkumech a určité relevantní podrobnosti o vašich preferencích produktu a kontaktních oprávněních.

Pro každého návštěvníka našich webových stránek náš webový server automaticky rozpozná název domény uživatele. Shromažďujeme také e-mailové adresy těch, kteří s námi komunikují prostřednictvím e-mailu, a anonymně agregujeme informace o tom, které stránky uživatelé navštěvují nebo navštěvují. Shromažďují se také informace dobrovolně poskytnuté uživateli, jako jsou informace z průzkumů a/nebo registrace stránek. Informace shromážděné v průzkumu použijeme pouze anonymně, pokud nebudeme mít vaše svolení jinak.

Pokud jste registrovaným uživatelem našich služeb, budeme shromažďovat další relevantní informace, jako jsou obecné typy přístupových údajů, čas přístupu, objem využívání služeb a údaje o provozu z používání našich webových stránek. Údaje o provozu zahrnují protokoly, podrobnosti o sítích, datech a přístupových systémech, podrobnosti o odesílateli a příjemcích zpráv odeslaných prostřednictvím našich služeb, časy a místo přihlášení nebo přístupu, trvání relací, clickstream a podobné údaje o používání nebo systémové údaje. Údaje o provozu mohou být někdy vysledovatelné nebo související nejen se společnostmi, ale i s konkrétními jednotlivci. Než se zaregistrujete u Lachita.eu, maloobchodní značka SHALOM WINES s. r. o.  Pro přístup ke službám nebo transakčním oblastem našich webových stránek můžete procházet naše webové stránky anonymně a nebudeme shromažďovat vaše údaje.

Na požádání vám můžeme poskytnout přístup ke všem informacím, včetně chráněných informací, které o vás uchováváme (ale ne o jiných uživatelích, pokud to nevyžaduje zákon), včetně jedinečných identifikačních informací (například vaše zákaznické číslo nebo heslo) a kontaktních informací (například vaše jméno, adresa a telefonní číslo). Tyto informace si můžete vyžádat zasláním e-mailu na adresu Lachita@lachita.cz nebo písemně. Opravíme nepřesnosti při poskytování správných údajů, nebo to případně můžete provést změnou svých registrovaných údajů online. Vezměte prosím na vědomí, že nikdy nebudeme zasílat osobní údaje na vyžádání, pokud nemáme důkaz, že příjemce je vlastníkem údajů.

Jak používáme vaše informace?
Lachita.eu, maloobchodní značka společnosti SHALOM WINES s. r. o.  shromažďuje a používá vaše informace ke správě, podpoře, zlepšování a získávání zpětné vazby o našich službách a k odhalování a prevenci chyb, porušení zabezpečení naší sítě, zákona nebo našich smluvních podmínek. Pokud jste zaregistrováni k používání služby, můžeme informace, které nám poskytnete, použít k provedení služby; Můžeme vás také kontaktovat, abychom získali zpětnou vazbu k této službě a jakýmkoli vylepšením, která bychom v ní mohli provést.

Informace, které shromažďujeme, se používají k internímu přezkoumání a ke zlepšení obsahu našich webových stránek a služeb. Používá se také k informování uživatelů o aktualizacích našich služeb. Tyto informace nejsou sdíleny s jinými organizacemi pro komerční účely.

Pokud od nás v budoucnu nechcete dostávat e-maily, dejte nám prosím vědět zasláním e-mailu na Lachita@lachita.cz nebo přihlášením ke svému účtu a změnou předvoleb kontaktních oprávnění.

S kým sdílíme vaše informace?
Při poskytování některých našich služeb spolupracujeme s třetími stranami, například s výzkumnými agenturami, které nám pomáhají zlepšovat naše služby zákazníkům, nebo s poskytovateli marketingových služeb, kteří nám pomáhají kontaktovat naše zákazníky a logistické partnery, kteří pomáhají dodávat produkty.

Na vyžádání a pokud je to relevantní pro službu, kterou používáte, můžeme poskytnout podrobnosti o tom, se kterými třetími stranami spolupracujeme. Probereme a dohodneme se také na jakýchkoli konkrétních bezpečnostních otázkách nebo požadavcích, které můžete mít během poskytování našich služeb.

Třetí strany, se kterými spolupracujeme – včetně těch, které poskytují e-mailová a úložná řešení používaná v naší každodenní práci – jsou sledovány z hlediska toho, jak splňují požadavky platných právních předpisů o ochraně osobních údajů v Irsku a požadavky GDPR. Když uzavíráme smlouvy s třetími stranami, uzavíráme dohody, které podporují dodržování GDPR.

Pokud to zahrnuje ukládání nebo zpracování informací mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), zahrnujeme kontroly, abychom zajistili, že je zaveden soulad s příslušnými rámci pro výměnu osobních údajů (jako je štít EU-USA na ochranu soukromí). Vaše osobní údaje nesdílíme ani neprodáváme nikomu jinému.

Výjimky z výše uvedeného jsou případy, kdy jsme požádáni o poskytnutí informací v důsledku soudního příkazu nebo o vymáhání dlužných částek.

Jak dlouho vaše údaje uchováváme?
Vaše osobní údaje (jméno, adresa, e-mail atd.) budeme uchovávat po dobu minimálně šesti let od vaší poslední transakce s námi. Záznamy o transakcích budeme uchovávat po delší dobu, ale zajistíme, aby údaje byly anonymizovány tak, aby osobní údaje byly po šesti letech vymazány. Pokud si přejete, abyste od nás do té doby již neslyšeli, pošlete nám e-mail na Lachita@lachita.eu a my vás odstraníme z našich mailing listů, i když budeme uchovávat některé historické záznamy o nákupech, jak to vyžaduje zákon. Pokud jste živnostník nebo partnerství, finanční transakce mezi námi mohou zahrnovat některé osobní údaje. Ze zákona jsme povinni uchovávat tyto informace po dobu běžného finančního roku plus dalších šest let.

Proč potřebujeme vaše údaje uchovávat?
Jedná se o povinnost danou zákonem, protože místní orgány vyžadují, aby podniky s vínem a lihovinami, jako je ten náš, uchovávaly všechny obchodní záznamy týkající se zboží podléhajícího spotřební dani po dobu nejméně šesti let. Příležitostně provádějí kontroly našeho podnikání a záznamy, které jsme povinni pro tyto účely uchovávat, zahrnují mimo jiné zásoby, nákupy, prodej a expedice.

Můžeme také ukládat vaše informace v našich databázích pro referenci a zaznamenávat jakékoli preference, které jste nám oznámili, například v souvislosti s vašimi kontaktními oprávněními pro marketingovou komunikaci. Informace mohou být uchovávány a používány společností Lachita.eu, maloobchodní značkou společnosti SHALOM WINES s. r. o. k  zodpovězení dotazů nebo řešení problémů, poskytování vylepšených a nových služeb, k respektování vašich práv podle GDPR, pro účely analýzy a pro jakékoli požadavky zákona na uchovávání údajů. To znamená, že můžeme uchovávat informace poté, co přestanete používat naše služby nebo poté, co jste přestali komunikovat s Lachita.eu, maloobchodní značkou společnosti SHALOM WINES s. r. o.

Vaše informace ukládáme bezpečně, abychom zabránili neoprávněnému použití. Viz část Zabezpečení níže.

Vaše práva týkající se používání vašich osobních údajů
Můžete nás zkontrolovat, upravit nebo požádat o vymazání vašich osobních údajů, které uchováváme, a to tak, že nás kontaktujete přímo na adrese Lachita@lachita.cz.

Způsob, jakým používáme vaše informace, například způsob, jakým s vámi komunikujeme, můžete změnit změnou kontaktních oprávnění prostřednictvím svého online účtu nebo kontaktováním zákaznických služeb. Vždy budete mít právo odhlásit se z přijímání propagačních e-mailů a jiných typů marketingových nebo prodejních sdělení od nás. Pokud se odhlásíte, budete mít také možnost se později znovu přihlásit.

Pokud si výslovně přejete, abyste od nás přestali dostávat e-maily, klikněte na odkaz „Odhlásit se“, který je uveden v dolní části některého z našich e-mailů. Respektujeme vaši volbu a jakmile se odhlásíte, přestaneme vám zasílat propagační e-maily. Zpracování žádosti může trvat až dva týdny. Případně nám můžete poslat e-mail na Lachita@lachita.cz nebo se přihlásit ke svému účtu a změnit svá kontaktní oprávnění. Odhlášení odběru propagačních e-mailů nebude mít vliv na naši schopnost zasílat vám e-maily s žádostí o plnění smlouvy nebo poskytování služeb. 

Pokud si přejete aktualizovat své údaje, pokud potřebujete zkontrolovat přesnost údajů, které o vás uchováváme, nebo pokud máte jakékoli další dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, napište nám na Lachita@lachita.eu  Pokud máte pocit, že si potřebujete stěžovat na to, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, zašlete e-mail Lachita@lachita.cz nebo použijte náš formulář Kontaktujte nás.

Na jakoukoli žádost o přístup nebo vymazání vašich osobních údajů odpovíme co nejdříve, určitě však do 30 dnů.

Soubory cookie a softwaroví agenti
“Cookies“ jsou části softwaru, které mohou být odesílány a zaznamenávány ve vašem počítači. Tyto soubory cookie nám umožňují shromažďovat informace o tom, jak jsou naše webové stránky a služby používány, a efektivněji je spravovat. 

Dokud se nezaregistrujete na Lachita.eu, maloobchodní značka SHALOM WINES s. r. o.  bude soubor cookie sledovat pouze obecné vzorce používání a technické informace o typu vašeho počítače a nebude použit k vaší individuální identifikaci. Po registraci budou soubory cookie použity ke shromažďování informací o vás, aby se usnadnila a zlepšila vaše zkušenost s webovými stránkami. Soubory cookie se také používají jako metoda zabezpečení stránek k zastavení zneužívání naší služby pro uživatele. 

Schopnost přijímat soubory cookie můžete vypnout nastavením prohlížeče v počítači, ale měli byste si uvědomit, že pokud tak učiníte, může to podstatně narušit kvalitu služeb a údajů, které obdržíte. Soubory cookie se nepoužívají ke shromažďování vašich osobních údajů.

Kontaktování vás prostřednictvím e-mailových upozornění, oznámení a zpravodajů
Lachita.eu, maloobchodní značky SHALOM WINES s. r. o.  zasílá marketingové informace zasílá pouze těm, o nichž se domnívá, že mají oprávněný obchodní zájem kontaktovat. Například stávající zákazník nebo někdo, kdo se zaregistroval na našich webových stránkách. To znamená, že vám čas od času můžeme zasílat e-mailové zpravodaje nebo jiná oznámení týkající se produktů, které propagujeme my nebo na našich webových stránkách, nebo nových nabízených služeb. Pokud si již nepřejete dostávat některá nebo všechna naše sdělení, můžete se odhlásit přihlášením ke svému účtu nebo podle pokynů uvedených v našich e-mailech nebo kontaktních Lachita@lachita.cz

Pokud nám poskytnete svou poštovní adresu, můžete od nás dostávat pravidelné zprávy s informacemi o nových produktech a službách nebo nadcházejících událostech. Pokud si nepřejete dostávat takové aktualizace, můžete se odhlásit přihlášením ke svému účtu, nebo nám prosím dejte vědět nebo nám pošlete e-mail na Lachita@lachita.cz.

Pokud nám poskytnete své telefonní číslo, můžeme vám pravidelně volat, abychom vás informovali o našich produktech a službách nebo nadcházejících událostech. Pokud si nepřejete dostávat takové hovory, dejte nám prosím vědět nebo nám pošlete e-mail na Lachita@lachita.cz.

Zachycení e-mailů
Lachita.eu, maloobchodní značky společnosti SHALOM WINES s. r. o.  může zachytit e-maily adresované jednotlivcům v rámci Lachita.eu, maloobchodní značky společnosti SHALOM WINES s. r. o.  International Limited. Důvody, proč tak činíme, souvisejí s bezpečností vašich údajů, s naší bezpečností, s bezpečností našich zaměstnanců a dalších osob, s odhalováním a prevencí trestné činnosti a s identifikací správných příjemců nebo s cílem zajistit, aby byla pošta zpracována během nepřítomnosti zaměstnanců. Lachita.eu, maloobchodní značka společnosti SHALOM WINES s. r. o.  může odmítnout, zpozdit nebo odstranit obsah z e-mailů, které mají povahu, obsah nebo přílohy, které mohou narušit naše systémy nebo protože mohou představovat bezpečnostní problémy, jako jsou viry.

Můžeme také filtrovat e-maily, které obsahují obsah, který je považován za urážlivý, nevyžádaný nebo spam. Za určitých okolností to může bohužel vést k ovlivnění „nevinných“ e-mailů. Děláme, co je v našich silách, abychom tyto případy omezili.

Bezpečnost
Lachita.eu, maloobchodní značka společnosti SHALOM WINES s. r. o.  vyvinula a zavedla přísné zásady a procesy upravující informační technologie a chování uživatelů dat. Ty pokrývají oblasti, jako je řízení přístupu, autentizace, audit, monitorování, alarmy, ukládání a zálohování dat, přenosové standardy a integrita prostředí. 

Vynakládáme přiměřené úsilí na instalaci a zavedení vhodných bezpečnostních opatření v našich systémech a zařízeních, abychom se ochránili před ztrátou, zneužitím nebo změnou informací, které jsme od vás shromáždili.

Naše webové stránky jsou plně kompatibilní s PCI DSS. Standard zabezpečení dat v odvětví platebních karet (PCI DSS) je standard zabezpečení informací pro organizace, jako je ta naše, které zpracovávají značkové kreditní karty z hlavních karetních schémat.

Na našich webových stránkách neukládáme žádné údaje o kreditní kartě. Údaje o kartě jsou šifrovány a bezpečně uchovávány společností WorldPay.

Minimalizujeme osobní údaje, které jsou přístupné našim kolegům, a tam, kde je to vhodné, anonymizujeme tyto údaje pro marketingové účely.

Heslem chráníme osobní údaje, které jsou uloženy v rámci podniku.

Abychom vás ujistili o naší pozornosti věnované těmto otázkám, patříme do schématu ISIS (Internet Shopping is Safe) a Kodexu praxe pro objednávku vína.

Když zavádíme nové systémy a zásady, které se týkají osobních údajů, zajišťujeme, aby ochrana a bezpečnost údajů byla zahrnuta do návrhu těchto systémů.

Co když se toto oznámení o ochraně osobních údajů změní?
V případě změny Lachita.eu se obchodní značka SHALOM WINES s. r. o. Zásady ochrany osobních údajů (a tedy i tyto Zásady ochrany osobních údajů) zahrnují jakékoli výrazně odlišné použití vašich osobních údajů, dáme vám vědět a dáme vám možnost souhlasit s novým použitím.

Otázky Zákon vám umožňuje požádat o nahlédnutí do jakýchkoli informací, které o vás uchováváme, a opravit jakékoli nepřesnosti. Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich zásad ochrany osobních údajů nebo používání údajů v konkrétní službě, napište nám e-mail Lachita@lachita.cz.

Je Vám 18 a více let?

Abyste mohli vstoupit na tento web, musíte splňovat věk stanovený zákonem.